Winterdienst

7 uur

Theorie & Praktijk

Avignonlaan 9b

€ 185,-

Deze cursus is voor uw medewerkers een optimale voorbereiding op het winterseizoen. Uw medewerkers rijden bij nacht en ontij vaak als eerste op de gladde wegen en vaak vinden onder hectische omstandigheden de voorbereidingen plaats. Dit brengt een aantal specifieke, werk gerelateerde risico’s met zich mee. Om verantwoord en veilig te kunnen werken is er een speciale training ontwikkeld. Deze training voldoet aan de CROW Norm (publicatie 283). Hiermee voldoet zowel de werkgever als de werknemer aan de eisen zoals gesteld in de Arbowet en het Arbobesluit.

 

Inhoud

De training Specifieke Deskundigheid Winterdienst bevat een theorie- en een praktijkonderdeel. Deze combinatie heeft als grote meerwaarde doordat uw medewerkers de verworven theoretische kennis ook daadwerkelijk in de praktijk leren uitvoeren. Hierdoor wordt niet alleen de gladheid op de meest effectieve wijze bestreden, maar ook de verkeersveiligheid verhoogd.

 

Theorie

 • Communicatie bij strooiacties
 • Bewustwording winterdienst
 • ARBO wetgeving, rechten en verplichtingen
 • Rol en verantwoordelijkheden van de chauffeur
 • Werken met sneeuwploegen / sneeuwborstels
 • Strooiroutes en prioriteiten
 • De veschillende strooimiddelen
 • Houding en gedrag tijdens een strooi- of ploegactie
 • Er wordt gewerkt met een studieboek, welke tevens fungeert als praktisch naslagwerk.
 • Afsluiting met theorie toets

 

Praktijk

 • Zit- en stuurhouding van de chauffeur
 • Op- en afbouwen strooier en sneeuwploeg
 • Onderhoud
 • Laden en lossen dooimiddelen (indien mogelijk)
 • Het afstellen van een sneeuwploeg
 • Controle en inspectie van de te gebruiken materialen en voertuigen
 • Strooien in de praktijk
 • Veiligheidsaspecten tijdens de praktijk
 • Afsluiting met praktijk beoordeling

 

Cursusduur

1 dag.

 

Cursuslocatie

Deze opleiding verzorgen wij bij u aan het bedrijf of bij LEEUW opleidingen op locatie. Uw werkmateriaal zoals voertuig met strooier en sneeuwschuif dient aanwezig te zijn op de trainingslocatie.

 

Groepsgrootte

Maximaal 16 deelnemers.

Cursus inplannen

Vragen?

Marleen helpt je graag verder!