Veiligheid voor Tankreinigers​

7 uur

Theorie

Avignonlaan 9b

€ 340,-

Het reinigen van tankwagens en tankcontainers gaat gepaard met strenge
veiligheidsmaatregelen. Met de opleiding Veiligheid voor Tankreinigers (conform
voorschriften ATCN) kan een certificaatpasje worden behaald waarmee wordt voldaan aan
de eisen die de arbeidsomstandighedenwet of de verlener van de milieuvergunning stelt.


Voor wie is deze training bestemd
Iedereen die te maken heeft met het reinigen van tankwagens en containers, met name ten
aanzien van ADR goederen en (industriële) levensmiddelensector.


Doel van de training
Deelnemers leren de juiste veiligheids- en hygiënevoorschriften voor tankreiniging in acht te
nemen en zijn voorbereid op het examen om het certificaatpasje Veiligheid voor
Tankreinigers te behalen

 

Deze training is op basis van eigen locatie/reinigingsbaan en eigen tankwagen(s). Het betreft een 2-daagse opleiding die voor 7 uur nascholing theorie kan meetellen.


Inhoud van de training o.a.
Theorie/praktijk:

  • Arbo wet
  • Veiligheidssignalering
  • Juist melden van incidenten
  • Meten van gassen
  • Hygiëneregels (o.a persoonlijk)
  • Steriel werken
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
  • Kleine blusmiddelen.
  • Redden uit een tank/ eerste hulp


Certificaat
Na afloop wordt een toets afgenomen. Bij voldoende beoordeling van deze toets wordt het
certificaatpasje Veiligheid voor Tankreinigers uitgereikt/toegezonden. Dit certificaatpasje kent
een geldigheidsduur van 5 jaar.

Cursus inplannen

Vragen?

We helpen je graag verder!