Klachtenprocedure LEEUW opleidingen

 

Wanneer kan ik een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen als u niet tevreden bent over de manier waarop u door LEEUW opleidingen bent behandeld. Hiermee helpt u ons om onze dienstverlening te verbeteren.
Het is van belang dat de klacht gaat over uw eigen ervaringen met LEEUW opleidingen.

Uw klacht zal vertrouwelijk worden behandeld.


Hoe dien ik een klacht in?

U kunt uw klacht op drie verschillende manieren aan ons kenbaar maken:

 • Telefonisch
  U kunt hiervoor bellen naar telefoonnummer 040-264 73 73

 

 

 • Schriftelijk
  U kunt uw brief sturen naar:

LEEUW opleidingen
Avignonlaan 9 b         
5627 GA  Eindhoven

Voor een snelle behandeling van uw klacht is het belangrijk dat u uw persoons- en adresgegevens, uw burgerservicenummer (BSN) en uw telefoonnummer vermeldt.

 

Wat doet LEEUW opleidingen vervolgens met uw klacht?

 • U krijgt binnen 4 weken een ontvangstbevestiging van uw klacht.
  Hierin staat de naam van de klachtbehandelaar.
  De klachtbehandelaar is een medewerker van LEEUW opleidingen. Deze medewerker is niet betrokken geweest bij het voorval waar uw klacht over gaat.
 • De klachtbehandelaar belt u om uw klacht te bespreken.
 • Als de klachtbehandelaar uw klacht direct kan behandelen, dan zal hij dit doen.
 • Is uw klacht ingewikkelder, dan zal de klachtbehandelaar uw klacht verder onderzoeken.
 • Als uw klacht gaat over een medewerker van LEEUW opleidingen, dan brengt de klachtbehandelaar deze op de hoogte van uw klacht. De medewerker krijgt, net als u, de kans om zijn kant van het verhaal toe te lichten.
 • De onderzoeksresultaten worden besproken tijdens een telefoongesprek. Als u dat wilt, kunt u ook een persoonlijk gesprek aanvragen.


Er zijn twee mogelijkheden in de klachtenprocedure:

 1. U vindt dat de behandeling van uw klacht kan worden afgerond.
  In dat geval stopt de procedure. U ontvangt een brief waarin dit wordt bevestigd.
 2. U wilt dat LEEUW opleidingen een beslissing neemt over uw klacht.
  In dat geval ontvangt u een brief waarin LEEUW opleidingen uitlegt hoe de beslissing is genomen.
  Deze beslissing kan zijn:
  • Gegrond: uw klacht is terecht
  • Ongegrond: uw klacht is niet terecht
  • Geen oordeel: een beslissing is niet mogelijk
  • Niet ontvankelijk: uw klacht voldoet niet aan de eisen die de wet hieraan stelt.

LEEUW opleidingen ziet de signalen uit de klachtenprocedure als leermomenten. Wij benutten deze om onze dienstverlening te verbeteren. Bij het opstarten van de klachtenprocedure wordt een digitaal klachtdossier aangemaakt. Uw klachtdossier wordt na afronding van de klacht 15 jaar bewaard.

 

Hoe lang duurt de klachtenprocedure?

Uw klacht moet binnen 10 weken na ontvangst zijn afgehandeld. Deze termijn staat in de wet. Wij zullen er echter alles aan doen om uw klacht zo snel mogelijk te behandelen.

 

Wat kunt u doen als u niet tevreden bent over de klachtafhandeling?

Als u vindt dat uw klacht niet op de juiste wijze door LEEUW opleidingen is behandeld, dan kunt u dit binnen één jaar aangeven bij de Consumentenbond. U kunt de Consumentenbond op de volgende manieren bereiken:

 • Internet: www.consumentenbond.nl
 • Schriftelijk: Consumentenbond, Postbus 1000, 2500 BA Den Haag
 • Telefonisch: 070-445 45 45