Basisvaardigheid VCA (VOL)

7 uur

Theorie

Avignonlaan 9b

€ 210,-

VOL-VCA of HERHALINGSCURSUS - 1 daagse

Alle leidinggevenden moeten beschikken over kennis ten aanzien van veiligheid. Daarnaast moet worden voorzien in de wettelijke verplichting die de werkgever heeft om voorlichting en instructie te geven over de risico’s van de uit te voeren werkzaamheden en hoe deze te beperken. Als bedrijf is het noodzakelijk bij levering aan VCA-gecertificeerde bedrijven, te kunnen aantonen dat de leidinggevenden in het bezit zijn van een erkend veiligheidscertificaat.

 

Doelgroep

Leidinggevenden die in bezit zijn van een aflopende VOL-VCA certificering en die werken voor opdrachtgevers die het VCA-certificaat verplicht stellen. Bijvoorbeeld voormannen van verhuisploegen, uitvoerders van kraanbedrijven of ploegleiders bij bouw- en installatiebedrijven, afwerkbedrijven en wegvervoer.

 

Duur opleiding

1 dag.

 

Inhoud

 • Arbeidsomstandigheden en milieuwetgeving;
 • Hoe ontstaat een ongeval?;
 • Het bevorderen van veilig werken;
 • Veiligheidsprocedures;
 • Taakrisicoanalyse;
 • Bedrijfsnoodplan;
 • Gevarenbronnen;
 • Toxicologie;
 • Ergonomie.


Rond het middaguur zal er een lunch worden verzorgd.

Toetsing/examen

Er wordt  een examen afgenomen, direct na afloop ontvang je de uitslag. Bij een voldoende  wordt het certificaat Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA uitgereikt. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.Waarde nascholing Code 95

7 uur.

 

Resultaat

Deelnemers doen kennis op over veiligheid, krijgen inzicht in alle veiligheidsaspecten betreffende het werken voor VCA-gecertificeerde bedrijven en ze leren veiligheid te bevorderen. Als het examen met goed gevolg wordt afgelegd, wordt het certificaat Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden uitgereikt.

 

 • Inclusief een officieel examen
 • Toelatingseisen: geen
 • Certificering: pasje en VCA -VOL certificaat
 • Geldigheid: 10 jaar
 • Prijzen zijn exclusief aan- en afmelden Code95 - CCV
 • SOOB subsidie: € 150,00
Cursus inplannen