Basisveiligheid VCA (2 dagdelen) (U05)

7 uur

Theorie

Avignonlaan 9b

€ 210,-

Alle medewerkers moeten beschikken over basiskennis ten aanzien van veiligheid. Daarnaast moet worden voorzien in de wettelijke verplichting die de werkgever heeft om voorlichting en instructie te geven over de risico’s van de uit te voeren werkzaamheden en hoe deze te beperken. Als bedrijf is het noodzakelijk bij levering aan VCA-gecertificeerde bedrijven, aan te kunnen tonen dat de medewerkers in het bezit zijn van een erkend veiligheidscertificaat.

 

Doelgroep

Medewerkers die werken voor opdrachtgevers die het VCA-certificaat verplicht stellen. Bijvoorbeeld medewerkers die laad- en loswerkzaamheden verrichten op terreinen van de (petro-) chemische industrie, zoals chauffeurs, kraanmachinisten, personeel van aannemers, constructiebedrijven en schilders.

 

Duur opleiding

1 dag.

 

Inhoud

 • Arbeidsomstandighedenwetgeving;
 • Risico’s en preventie;
 • Gevaarlijke stoffen;
 • Brand- en explosiegevaar;
 • Elektriciteit;
 • Machines en gereedschappen;
 • Hijsen en tillen;
 • Werken op hoogte;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen.


Rond het middaguur zal er een lunch worden verzorgd.

 

Toetsing/examen

Er wordt een examen afgenomen, direct na afloop ontvang je de uitslag. Bij een voldoende  van het examen wordt het certificaat Basisveiligheid VCA uitgereikt. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

 

 • Inclusief een officieel examen
 • Toelatingseisen: goede beheersing van de Nederlandse taal
 • Certificering: pasje en VCA Basis certificaat
 • Geldigheid: 10 jaar
 • Prijzen zijn exclusief aan- en afmelden Code95 – CCV
Cursus inplannen