AUTOLAADKRAAN

Leer de autolaadkraan op de juiste manier gebruiken!

De autolaadkraan, is één van de belangrijkste hulpmiddelen op een vrachtauto om het laden en lossen efficiënt te laten verlopen.

Stel een vraag

Inhoud

De autolaadkraan is één van de belangrijkste hulpmiddelen voor het efficiënt laden en lossen van een vrachtauto. Ze worden ook regelmatig gebruikt voor hijswerkzaamheden. Er worden jaarlijks zo'n 1.750 autolaadkranen verkocht, waarbij capaciteiten van 50 ton/meter of meer, geen uitzondering zijn. 

De eisen die worden gesteld aan de kennis en het inzicht van de chauffeur worden steeds hoger. De Arbo-wet bepaalt dat de werkgever moet zogen dat zijn personeel voldoende geschoold is zodat de veiligheid, gezondheid en het welzijn, die verband houden met de arbeid, zijn gegarandeerd.
 

De nadruk van de cursus ligt op het aspect veiligheid vanwege de grote risico's die onjuist gebruik van de kraan met zich meebrengt.

Meer informatie?

ANDERE RELEVANTE CURSUSSEN

Vragen?

Tommy helpt je graag verder!